TIN CỦA HUYỆN TIN CỦA HUYỆN

UBND huyện dự kiến tổ chức Hội nghị đối thoại lần 2 năm 2023 vào tháng 11 năm 2023.
Ngày đăng 11/11/2023 | 08:43  | Lượt xem: 265

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đan Phượng. UBND huyện dự kiến tổ chức Hội nghị đối thoại lần 2 năm 2023 với người dân, tổ chức và doanh nghiệp về quy định thủ tục hành chính và việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện.

Để tham dự Hội nghị đối thoại lần 2 năm 2023, cá nhân, người đại diện tổ chức, doanh nghiệp; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn (Cụm trưởng cụm dân cư, Tổ trưởng Tổ dân phố), Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, cụm dân cư, tổ dân phố trên địa bàn đăng ký tham gia đối thoại bằng một trong hai hình thức: Đăng ký qua phiếu bằng bản giấy hoặc đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của huyện, Trang thông tin điện tử của xã, thị trấn (Chi tiết Phiếu đăng ký theo Phụ lục II định kèm).

Nội dung chi tiết tại đây

Nguyễn Xuân Việt