THÔNG BÁO THÔNG BÁO

CẬP NHẬT DANH SÁCH GIÁO VIÊN, HỌC SINH ĐƯỢC HỘI KHUYẾN HỌC XÃ HẠ MỖ TRAO THƯỞNG NĂM 2023

Ngày đăng 27/05/2023 | 06:50  | Lượt xem: 1696
Danh sách giáo viên và học sinh được cập nhật liên tục trên Zalo: Ủy ban nhân dân xã Hạ Mỗ và Trang thông tin điện tử xã Hạ Mỗ. Các học sinh thuộc đối tượng khen mà chưa có tên nhanh chóng nộp...

Thông báo của Hội Khuyến học xã Hạ Mỗ về việc khen thưởng học sinh giỏi năm 2023

Ngày đăng 27/05/2023 | 06:45  | Lượt xem: 238
Thực hiện Nghị quyết của Hội Khuyến học xã Hạ Mỗ khóa IV nhiệm kỳ 2018 – 2023; Quy chế hoạt động và quản lý quỹ khuyến học ngày 08/11/2018 của Hội Khuyến học xã Hạ Mỗ; Kết luận Hội nghị Hội Khuyến...

Thông báo về việc niêm yết công khai kế hoạch thực hiện các nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp và trách nhiệm của UBND xã tổ chức thực hiện năm 2023.

Ngày đăng 23/02/2023 | 08:47  | Lượt xem: 332
Ngày 30/12/2022, UBND xã Hạ Mỗ ra thông báo số 246/TB-UBND về việc  niêm yết công khai kế hoạch thực hiện các nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp và trách nhiệm của UBND xã tổ...

Thông báo về việc niêm yết công khai kế hoạch thực hiện các nội dung công khai năm 2023.

Ngày đăng 23/02/2023 | 08:38  | Lượt xem: 247
Ngày 30/12/2022, UBND xã Hạ Mỗ ra thông báo số 245/TB-UBND về việc niêm yết công khai kế hoạch thực hiện các nội dung công khai năm 2023. Kèm theo thông báo số 245/TB-UBND là Kế hoạch số...

Thông báo về việc niêm yết công khai kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung lấy ý kiến nhân dân thuộc thẩm quyền quyết định của chính quyền năm 2023.

Ngày đăng 23/02/2023 | 08:30  | Lượt xem: 236
Ngày 30/12/2022, UBND xã Hạ Mỗ ra thông báo số 244/TB-UBND về việc niêm yết công khai kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung lấy ý kiến nhân dân thuộc thẩm quyền quyết định của chính...

Thông báo về việc niêm yết công khai kế hoạch triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023

Ngày đăng 23/02/2023 | 08:23  | Lượt xem: 264
Ngày 30/12/2022, UBND xã Hạ Mỗ ra thông báo số 243/TB-UBND về việc niêm yết công khai kế hoạch triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023. Kèm theo thông báo báo số...

Thông báo về việc niêm yết, công khai số liệu dự toán ngân sách xã Hạ Mỗ năm 2023 đã được Hội đồng nhân dân xã quyết định

Ngày đăng 23/02/2023 | 08:16  | Lượt xem: 407
Ngày 30/12/2022, UBND xã Hạ Mỗ ra thông báo số 242/TB-UBND về việc niêm yết, công khai số liệu dự toán ngân sách xã Hạ Mỗ năm 2023 đã được Hội đồng nhân dân xã quyết định. Kèm theo Thông báo...

Thông báo về việc niêm yết công khai Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Ngày đăng 22/02/2023 | 03:16  | Lượt xem: 173
Ngày 30 tháng 12 năm 2022, UBND xã Hạ Mỗ ra thông báo số 241/TB-UBND về việc niêm yết công khai Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Kèm theo thông báo là Kế...

Thông báo của Công an huyện Đan Phượng về phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, mạng viễn thông

Ngày đăng 05/01/2023 | 10:22  | Lượt xem: 243
Ngày 22/12/2022, Công an huyện Đan Phượng ra thông báo số 443 về phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, mạng viễn thông.
Hiển thị 1 - 15 trong 23 kết quả.