CÔNG KHAI NGÂN SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Thông báo về việc niêm yết, công khai số liệu dự toán ngân sách xã Hạ Mỗ năm 2023 đã được Hội đồng nhân dân xã quyết định

Ngày đăng 23/02/2023 | 08:16  | Lượt xem: 407
Ngày 30/12/2022, UBND xã Hạ Mỗ ra thông báo số 242/TB-UBND về việc niêm yết, công khai số liệu dự toán ngân sách xã Hạ Mỗ năm 2023 đã được Hội đồng nhân dân xã quyết định. Kèm theo Thông báo...