TIN CHÍNH CỦA XÃ TIN CHÍNH CỦA XÃ

CẬP NHẬT DANH SÁCH GIÁO VIÊN, HỌC SINH ĐƯỢC HỘI KHUYẾN HỌC XÃ HẠ MỖ TRAO THƯỞNG NĂM 2024

Ngày đăng 24/05/2024 | 17:04  | Lượt xem: 720
Danh sách khen thưởng năm 2024 được Hội Khuyến học xã Hạ Mỗ cập nhật liên tục trên hệ thống trang tính. Để xem chi tiết danh sách khen thưởng xin vui lòng kích vào đường Link bên dưới.

Thông báo của Hội Khuyến học xã Hạ Mỗ về việc khen thưởng học sinh giỏi năm 2024

Ngày đăng 22/05/2024 | 10:51  | Lượt xem: 257
Thực hiện Nghị quyết của Hội Khuyến học xã Hạ Mỗ khóa V nhiệm kỳ 2023 – 2028; Quy chế hoạt động và quản lý quỹ khuyến học ngày 21/05/2024 của Hội Khuyến học xã Hạ Mỗ; Kết luận Hội nghị Hội Khuyến...

Hướng dẫn đăng ký cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Ngày đăng 03/05/2024 | 10:14  | Lượt xem: 729
Từ ngày 22/4/2024, Sở Tư pháp Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Sau đây là hướng...

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Hạ Mỗ.

Ngày đăng 01/02/2024 | 10:00  | Lượt xem: 200
Ngày 29/01/2024, UBND xã Hạ Mỗ ban hành Kế hoạch số 08 /KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm...

Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 04/01/2024 | 10:51  | Lượt xem: 184
Ngày 6/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 107/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một...

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã Hạ Mỗ. Quý I năm 2024

Ngày đăng 04/01/2024 | 08:34  | Lượt xem: 475
Ngày 29/12/2023, UBND xã Hạ Mỗ ra thông báo số 183/TB-UBND về lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã Hạ Mỗ. Quý I năm 2024.

Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065

Ngày đăng 22/11/2023 | 04:19  | Lượt xem: 160
Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội (Viện QHXD) là cơ quan được UBND thành phố Hà Nội giao tổ chức lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 (Điều chỉnh Quy...

Tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Ngày đăng 11/11/2023 | 07:55  | Lượt xem: 227
Admin.

Festival Nông sản - Văn hoá - Ẩm thực và Du lịch huyện Đan Phượng năm 2023

Ngày đăng 09/11/2023 | 07:00  | Lượt xem: 371
Festival Nông sản - Văn hoá - Ẩm thực và Du lịch huyện Đan Phượng năm 2023 được tổ chức từ ngày 16-19/11/2023 tại khuôn viên Miếu Hàm Rồng, Đền Văn Hiến (xã Hạ Mỗ) và Miếu Châu Trần (xã Hồng Hà).

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã Hạ Mỗ Quý III năm 2023

Ngày đăng 18/07/2023 | 10:39  | Lượt xem: 13303
Xem chi tiết tại đây.

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã Hạ Mỗ Quý II năm 2023

Ngày đăng 18/07/2023 | 10:34  | Lượt xem: 4663
Xem chi tiết tại đây.

GIẤY MỜI DỰ LỄ PHÁT THƯỞNG CHO HỌC SINH, GIÁO VIÊN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG NĂM HỌC 2022 – 2023

Ngày đăng 30/05/2023 | 02:30  | Lượt xem: 3762
Ngày 30 tháng 5 năm 2023, Hội Khuyến học, Khuyến tài xã Hạ Mỗ ban hành giấy mời đến học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023 tới dự lễ phát thưởng.