TIN CHÍNH CỦA XÃ TIN CHÍNH CỦA XÃ

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Hạ Mỗ.
Ngày đăng 01/02/2024 | 10:00  | Lượt xem: 200

Ngày 29/01/2024, UBND xã Hạ Mỗ ban hành Kế hoạch số 08 /KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Hạ Mỗ.

Xem chi tiết tại đây