TIN HOẠT ĐỘNG CHÍNH QUYỀN TIN HOẠT ĐỘNG CHÍNH QUYỀN

UBND huyện dự kiến tổ chức Hội nghị đối thoại lần 1 năm 2024
Ngày đăng 21/05/2024 | 08:20  | Lượt xem: 233

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đan Phượng, UBND huyện dự kiến tổ chức Hội nghị đối thoại lần 1 năm 2024 vào tháng 6 năm 2024.

Ngày 14 tháng 5 năm 2024, UBND huyện Đan Phượng ban hành Công văn số 963/UBND-VP về việc tổ chức hội nghị đối thoại về quy định thủ tục hành chính và việc giải quyết thủ tục hành chính lần 1 năm 2024.

Theo đó UBND huyện Đan Phượng dự kiến tổ chức Hội nghị đối thoại lần 1 năm 2024 vào tháng 6 năm 2024. Cá nhân, người đại diện tổ chức, doanh nghiệp, đăng ký tham gia hội nghị đối thoại bằng hai hình thức. Đăng ký qua Phiếu bằng bản giấy hoặc đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của huyện, Trang thông tin điện tử của xã, thị trấn

Nội dung chi tiết Công văn số 963/UBND-VP xem tại đây.

Admin TTTĐT xã Hạ Mỗ