TIN HOẠT ĐỘNG CHÍNH QUYỀN TIN HOẠT ĐỘNG CHÍNH QUYỀN

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn huyện Đan Phượng.
Ngày đăng 01/02/2024 | 09:52  | Lượt xem: 490

Ngày 15/01/2024, UBND huyện Đan Phượng ban hành Kế hoạch số 24 /KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn huyện Đan Phượng.

Chi tiết xem tại đây: