LỊCH TIẾP DÂN LỊCH TIẾP DÂN

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã Hạ Mỗ. Quý III năm 2024
Ngày đăng 08/07/2024 | 08:48  | Lượt xem: 76

Thực hiện Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngày 01/7/2024, UBND xã Hạ Mỗ ra thông báo số 77/TB-UBND về lịch tiếp công dân quý III năm 2024 của Chủ tịch UBND xã Hạ Mỗ, nội dung chi tiết như sau:

Xem chi tiết thông báo số 77/TB-UBND tại đây.