GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT

Những người dân tiên phong trong giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4

Ngày đăng 20/03/2023 | 10:14  | Lượt xem: 332
Giải phóng mặt bằng luôn là một trong những nhiệm vụ khó ở mỗi địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn đã xuất hiện những tấm gương tiêu biểu có nhiều việc làm tốt giúp cho công tác giải...