TIN NỔI BẬT TIN NỔI BẬT

Lịch tiếp Công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã. Quý III năm 2024
Ngày đăng 08/07/2024 | 08:44  | Lượt xem: 39

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; Quyết định số 01-QĐ/HU ngày 21/7/2020 của Đảng ủy xã Hạ Mỗ về ban hành “Quy chế tiếp dân, đối thoại. trực tiếp với dân và xử lý đơn thư, phản ánh, kiến nghị của dân”; Ngày 28/6/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hạ Mỗ thông báo số 225-TB/ĐU về việc lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã trong quý III năm 2024, cụ thể như sau:

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.